Tábořiště FK Fercom Týnec nad Sázavou

Okolí

Místo, kde stával hrad
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Kožlí (7.5 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu poprvé zmiňovaného r. 1318. Ve 2. pol. 15. st. připojen k blízkému Konopišti. Zanikl patrně v době poděbradských válek. Ještě r. 1495 se však připomíná jako tvrz.
Restaurace a konferenční centrum
© Pavel Vítek 02/2006, www.hrady.cz
dům ATIS (9.3 km)
ostatní
V areálu hosp. dvora zámku Štiřín stojí konferenční centrum, dům Atis, pojmenovaný podle arch. Kačera, který ho koncem 90. let 20. stol. navrhl, projektoval a zčásti postavil. Převládající znaky zařazují dům k realizacím organické architektury.
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Radlík (11.3 km)
zámek
Prostý původně barokní zámeček od Ferdinanda Ignáce Schönpfluga z Gamsenberku z počátku 18. století, historický vzhled později setřen přestavbou na byty JZD.
2003 ©Jiří Marounek, www.hrady.cz
Ježov (12.1 km)
torzo hradu
Zbytky gotického hradu. Založen patrně za Karla IV. jako šlechtický objekt. Poprvé zmiňován r. 1377. Zanikl zřejmě v době poděbradských válek. R. 1525 připomínán jako pustý. Výrazně poškozen při stavbě železniční tratě, která jím dnes prochází.
Dochovaná branská věž městečka
© Roman Řezáč 08/2004, www.hrady.cz
99
Městečko plnilo funkci podhradí Staré Dubé, vzniklo zřejmě v 2. pol. 13. stol. Mělo dvě brány, část jedné se zachovala. Hradní komplex je v českých zemích výjimečný. Zaniklo asi spolu s hradem po r. 1446, kdy byl hrad obležen vojsky Jiřího z Poděbrad. Z této doby se dochovala i obléhací stanoviště.
Kavčí Hora (14.1 km)
zaniklý hrad
Hrad neznámé polohy, podle něhož se psal v l. 1284-1297 Ondřej z Kavčí Hory, předek pánů z Dubé. Stával někde v okolí Líšna, které bylo rovněž majetkem pánů z Dubé. V r. 1544 se zde uvádějí pusté vesnice Kavčí Hora, Kajšovka.
Fragment zdi hradu
© Jiří Čížek 01/2007, www.hrady.cz
Čejchanov (14.7 km)
zřícenina hradu
Poprvé se hrad připomíná k roku 1318. Roku 1404 zemská hotovost pod vedením arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmburka hrad dobyla a zbořila. Dnes zde stojí pouze skromné zbytky zdí.
© Jiří Čížek 01/2007, www.hrady.cz
zámek
Hrádek postaven nad zříceninou hradu Čerchanova jako novostavba v r. 1412 Rackem Kobylou ze Dvorce, v r. 1525 se stává majetkem Jaroslava ze Šelmberka a Kosti, který ho koupil jako pustý. V r. 1554 ho Jan z Valdštejna přestavěl na renesanční zámek.
© Petr Turyna 08/2006, www.hrady.cz
Ostromeč (16.5 km)
zaniklý hrad
Zříceniny hradu ze 14. st. Poč. 15. st. zpustlý, obnoven husity po r. 1424, dobyt a vypálen r. 1428 a 1435. R. 1450 znovu obnoven. R. 1471 neúspěšně obléhán. Zpustl před r. 1542. V neprostupném terénu dochovany zbytky budov, rozsáhlé valy a příkopy.
Severovýchodní budova
© Jan Laurýn, 09/2007, www.hrady.cz
Kozí Hřbet, Hrádek (16.7 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu. Poprvé se připomíná k r. 1369. Nalezená keramika však dokládá jeho existenci již ve 13. stol. R. 1441 dobýván Tábority. Zanikl na přelomu 15. a 16. stol., r. 1541 se uvádí poprvé jako "zámek pustý".
© 2017 FTonline s.r.o.
Hledáte kemp, penzion nebo hotel?